Дати проведення: 11/16/2018-11/16/2018

Дати подачі матеріалів : 10/05/2018-11/01/2018

Адреса та контакти конференції

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, адреса:04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9. E-mail оргкомітету: iitzn.napn@gmail.com. Тел. роб: (044) 467-05-12, з 11.00 до 17.00.

Секретар конференціїВалентина Коваленко,  моб. 066-977-22-39.

Координатор конференції – Анна Яцишин, моб. 066-311-19-52, з 11.00 до 17.00.

Партнери

Національна академія педагогічних наук України, Рада молодих вчених НАПН України, Рада молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Спільна науково-дослідна лабораторія з проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті з Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Рада молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Рада молодих вчених Черкаського державного технологічного університету, Рада молодих науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Головна
Конференції
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018»

Додати до моїх заходів

Дати проведення : 11/16/2018-11/16/2018

Дати подачі матеріалів: 10/05/2018-11/01/2018


770capital

16 листопада 2018 року відбудеться

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених

«Наукова молодь-2018»

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Актуальні проблеми педагогіки і психології в умовах розвитку інформаційного суспільства.

- Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій  в освіті та інших галузях.

- Сучасні засоби навчання: проблеми проектування та використання на різних рівнях освіти.

 

  Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у конференції та опублікувати свої доповіді у збірнику матеріалів конференції, який можна буде завантажити в PDF-форматі з головної web-сторінки конференції та з Електронної бібліотеки НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua).


Робочі мови конференції: українська, російська.

 

Автори публікацій – молоді вчені до 35 років (вік співавторів необмежений), докторанти і доктори наук до 40 років

 

 ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

1)    зареєструватись в системі організації онлайн-конференцій http://conf.iitlt.gov.ua

2)    завантажити тези чи статтю у систему  EDUConference  http://conf.iitlt.gov.ua

 

Важливі дати:

- реєстрація в системі та завантаження тез/статті                    до 01 листопада;

- початок розгляду матеріалів рецензентами                           з 01 листопада;

- завершення роботи рецензентів                                             10 листопада;

- доопрацювання та повторне розміщення тез/статті               до 13 листопада;

- включення доповідей до програми конференції                   до 14 листопада;

- сплата оргвнеску після включення матеріалів до збірника   після 15 листопада;

- початок конференції                                                              16 листопада;

- верстка та розсилка електронного збірника                          до 20  грудня.

 

Форми участі у конференції: дистанційна участь, заочна участь.

При оформленні тез чи статей просимо дотримуватися таких технічних вимог:

Редактор тексту: Microsoft Word. Розмір аркуша паперу А4 (210х297 мм); поля: зверху, знизу, зліва и справа 2,0 см; колонтитули 1 см. Шрифт тексту Times New Roman (розмір – 12 пт) чорного кольору, звичайний. Міжрядковий інтервал – 1. Абзац: вирівнювання по ширині; перший рядок – абзацний відступ 1 см. У тексті обов’язкові посилання на використані літературні джерела. Наприклад: [4, с. 23]. Рекомендований обсяг публікації – від 2 до 10 сторінок. Ім’я файла – за іменем першого автора латинськими літерами, наприклад: «Petrenko O.doc». Формат: doc. В інших форматах матеріали розглядатися не будуть!


 

Зразок оформлення публікації:

УДК ….                                                                                            ПІБ автора (авторів),

науковий ступінь, вчене звання, посада,

місце роботи чи навчання (місто).

Для студентів додатково

зазначається науковий керівник

НАЗВА

  Текст доповіді чи статті

 

Список використаних джерел:

1.

 

Організаційний внесок за участь у конференції 40 грн. Організаційний внесок включає: верстку електронного збірника, друковану програму конференції та сертифікат учасника.

Поповнення карткового рахунку: Приват Банк, №5168757364333825

Одержувач: Коваленко В.В. Призначення платежу: П.І.Б. оргвнесок «Наукова молодь-2018»


Організаційний комітет буде розглядати матеріали, що відповідатимуть проблематиці конференції, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначені терміни та у відповідному форматі.


Програмний комітет:

1. Биков В.Ю. – д-р. т. наук, проф., дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (голова).

2. Пінчук О.П. – канд. пед. наук, с.н.с., заступник директора з науково-експериментальної Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (заступник голови).

3. Яцишин А.В. – канд. пед. наук, с.н.с., заступник директора з наукової роботи, голова Ради молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (координатор конференції).

Організаційний комітет та робоча група:

1. Вакалюк Т.А. – канд. пед. наук., доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.

2. Герасименко І.В. – канд. пед. наук, докторант, голова Ради молодих вчених Черкаського державного технологічного університету,  м. Черкаси.

3. Губеладзе І.Г. – канд. психол. наук, голова Ради молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ.

4. Дяченко Л.М. – канд. пед. наук, голова Ради молодих вчених НАПН України, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ.

5. Мельник О.С. – канд. т. наук, доцент, голова Ради молодих науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м.Умань.

6. Носенко Ю.Г. – канд. пед. наук, с.н.с., заступник голови Ради молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

7. Слободяник О.В. – канд. пед. наук, старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

8. Попель М.В. - канд. пед. наук, старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

9. Коваленко В.В. – канд. пед. наук, молодший науковий співробітник, секретар Ради молодих вчених Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

10. Яськова Н.В. – молодший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

11. Шатківський В.М. – аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

12. Кравчина О.Є. – аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

13. Ткаченко В.А. – аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.


Матеріали конференції

Матеріали конференції
Обговорення
Для перегляду матеріалів конференції необхідно зареєструватись

Секція 1. «ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ, СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ТА ІНШИХ ГАЛУЗЯХ»

Світлана Дідківська Житомирський державний університет імені Івана Франка, студент, Житомир
Лілія Лупаренко ІІТЗН, науковий співробітник, Київ Критерії оцінювання журналів для включення у реферативну базу даних Directory of Open Access Journals

Секція 2. «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»


Секція 3. «СУЧАСНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ОСВІТИ»


© 2013 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України.  
Дизайн та програмування Slovinskaya Olga